Nhà bóng 8 mảnh mái tôn A705

  • Giá 27.000.000 VNĐ
Mua hàng

KT: 3500mm

Mái tôn chứng chỉ xuất nhập khẩu

Sàn tôn

Gồm 8 mảnh lưới B40 ghép vào nhau

Nhà bóng gồm 2 cầu thang lên

1 cầu thang bò loại nhỏ

1 cầu trượt

1 bảng bóng rổ

Sản Phẩm Liên Quan