D1 Cột Bóng rổ, Hầm chui, Vận động-Thể chất

bộ đi thăng bằng

Giá bán: 2,200,000 VNĐ

Thang leo vòng cung

Giá bán: 3,200,000 VNĐ

Cung chui con ếch

Giá bán: 435,000 VNĐ

Cung chui đơn

Giá bán: 395,000 VNĐ

Cung chui to

Giá bán: 520,000 VNĐ

Gôn bóng đá VS745 – D98BH

Giá bán: 1,500,000 VNĐ

Khuyến mại: 1,350,000 VNĐ

10%
Cột ném bóng rổ to

Giá bán: 1,900,000 VNĐ

Cột ném bóng rổ loại nhỏ

Giá bán: 950,000 VNĐ

Khuyến mại: 850,000 VNĐ

11%
Hầm chui hình tàu hỏa D105

Giá bán: 4,400,000 VNĐ

Khuyến mại: 3,900,000 VNĐ

11%
Hầm chui con sâu D104

Giá bán: 3,200,000 VNĐ

Khuyến mại: 2,800,000 VNĐ

13%
Hầm chui con cú mèo D103

Giá bán: 3,200,000 VNĐ

Khuyến mại: 2,800,000 VNĐ

13%