A1.2 Cầu trượt liên hoàn Việt Nam

Nhà chơi liên hoàn 3 khối ống chui A136

Giá bán: Liên Hệ

Khuyến mại: 26,500,000 VNĐ

inf%
Nhà chơi liên hoàn 3 khối ống chui A134

Giá bán: Liên Hệ

Khuyến mại: 24,500,000 VNĐ

inf%
Nhà chơi 2 khối Cầu trượt ống – cho bể bơi A131

Giá bán: 18,000,000 VNĐ

Khuyến mại: 16,500,000 VNĐ

8%
Bộ vận động liên hoàn 2 khối ống chui A124

Giá bán: 27,500,000 VNĐ

Khuyến mại: 21,000,000 VNĐ

24%
Khu vui chơi liên hoàn 3 khối đa năng A119

Giá bán: 30,000,000 VNĐ

Khuyến mại: 27,000,000 VNĐ

10%
Liên hoàn 2 khối Cầu trượt xoắn A107

Giá bán: 17,000,000 VNĐ

Khuyến mại: 15,500,000 VNĐ

9%