Xích đu 4 chỗ ghế kép A304

QUY CÁCH:

Xích đu 4 chỗ ghế kép

QC: 1m x 1,3m x 1,6m.

Khung bằng thép ống chịu lực tốt,

nan ghế sắt.có 4 chỗ cho 4 bé ngồi

 Xích đu 4 chỗ ghế kép

Sản Phẩm Liên Quan