A3 Đu treo, Xích đu

Xích đu liên hoàn cầu trượt thể chất A332

Giá bán: 16,500,000 VNĐ

Khuyến mại: 15,000,000 VNĐ

9%
Liên hoàn xích đu cầu trượt thể chất A330

Giá bán: 17,000,000 VNĐ

Khuyến mại: 15,500,000 VNĐ

9%
Liên hoàn cầu trượt xích đu A328

Giá bán: 21,000,000 VNĐ

Khuyến mại: 19,500,000 VNĐ

7%
Liên hoàn cầu trượt xích đu A327

Giá bán: 25,000,000 VNĐ

Khuyến mại: 23,000,000 VNĐ

8%
Xích đu treo 2 ghế A326

Giá bán: 6,500,000 VNĐ

Khuyến mại: 5,700,000 VNĐ

12%
đu treo 2 ghế A325

Giá bán: 6,800,000 VNĐ

Khuyến mại: 5,800,000 VNĐ

15%
Đu treo 2 ghế rọ A324

Giá bán: 6,500,000 VNĐ

Khuyến mại: 5,900,000 VNĐ

9%
Đu treo 4 ghế A322

Giá bán: 13,000,000 VNĐ

Khuyến mại: 9,000,000 VNĐ

31%
liên hoàn xích đu cầu trượt A321

Giá bán: 12,000,000 VNĐ

Khuyến mại: 11,000,000 VNĐ

8%
liên hoàn xích đu cầu trượt A320

Giá bán: 12,000,000 VNĐ

Khuyến mại: 11,000,000 VNĐ

8%
Xích đu 6 chỗ A319

Giá bán: 8,800,000 VNĐ

Khuyến mại: 9,500,000 VNĐ

-8%
Xích đu cầu trượt A318

Giá bán: 7,600,000 VNĐ

Khuyến mại: 6,600,000 VNĐ

13%
Xích đu 3 ghế lớn A317

Giá bán: 4,500,000 VNĐ

Khuyến mại: 3,700,000 VNĐ

18%
Đu treo thuyền A311

Giá bán: 3,800,000 VNĐ

Đu treo ô tô A309

Giá bán: 5,900,000 VNĐ

Đu treo tàu hỏa A307

Giá bán: 5,900,000 VNĐ

Xích đu 2 máy bay A303

Giá bán: 4,300,000 VNĐ

Đu treo quả cầu A302

Giá bán: 4,700,000 VNĐ

Đu treo sàn lắc A301

Giá bán: 9,800,000 VNĐ