Bộ vận động liên hoàn cầu trượt ống đầu hổ A109

Bộ vận động liên hoàn cầu trượt ống đầu hổ

QUY CÁCH:

Bộ liên hoàn nhà chơi cầu trượt xoắn đầu hổ.

KT: 5000 x 4000 x 3000 mm

Khung thép ống

Cầu trượt , mái vách và các phù điêu khắc

làm bằng chất liệu nhựa Composite.

Bộ vận động liên hoàn cầu trượt ống đầu hổ

cầu trượt liên hoàn nhà đầu hổ

cầu trượt liên hoàn nhà đầu hổ

Sản Phẩm Liên Quan