Nhà bóng lục giác cầu trượt A703

QUY CÁCH:

QC: 2,8m x 2,3m. chứa được  1000 quả bóng,

khung thép ống, sàn bằng tôn trải thảm, có mái

che bằng tôn. Cầu trượt bằng Composite, có thang

leo trèo và 02 bảng ném bóng rổ.

Sản Phẩm Liên Quan