A2 Nhà chòi cầu trượt

Nhà chòi 1 khối cầu trượt đôi A231

Giá bán: 16,500,000 VNĐ

Khuyến mại: 15,500,000 VNĐ

6%
Cầu trượt 2 khối đang năng A230

Giá bán: 26,000,000 VNĐ

Khuyến mại: 24,500,000 VNĐ

6%
Cầu trượt 1 khối mái lá A229

Giá bán: 15,500,000 VNĐ

Khuyến mại: 16,500,000 VNĐ

-6%
Cầu trượt 1 khối mái lá A237

Giá bán: 16,000,000 VNĐ

Khuyến mại: 15,500,000 VNĐ

3%
Nhà chòi 1 khối mái cổ tích A235

Giá bán: 16,000,000 VNĐ

Khuyến mại: 14,500,000 VNĐ

9%
Nhà nấm cầu trượt 1 khối A244

Giá bán: 16,500,000 VNĐ

Khuyến mại: 14,500,000 VNĐ

12%
Nhà chòi đa năng 1 khối cầu trượt A212

Giá bán: 11,000,000 VNĐ

Khuyến mại: 9,500,000 VNĐ

14%
Nhà chòi 1 khối cầu trượt ống A211

Giá bán: 9,500,000 VNĐ

Khuyến mại: 8,900,000 VNĐ

6%