Bộ vận động liên hoàn xích đu cầu trượt ghế gấu A108

Bộ vận động liên hoàn xích đu cầu trượt ghế gấu

QUY CÁCH:

Bộ liên hoàn xích đu cầu trượt ghế gấu.

KT: 470 x 380 x 280cm

Gồm 2 khối nhà có mái

liên kết với nhau bằng sàn nối

có 2 thang lên, 2 cầu trượt

và 1 bộ xích đu ghế gấu rời được gắn vào 1 bên khối nhà.

Bộ vận động liên hoàn xích đu cầu trượt ghế gấu

Sản Phẩm Liên Quan